CẨM NANG BỒI THƯỜNG TÀU THUYỀN

1. Chứng từ về tàu:

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu: bảo sao công chứng

- Hồ sơ đăng kiểm của tàu – tất cả các giấy chứng nhận do Cơ quan đăng kiểm cấp: bản sao có xác nhận chủ tàu

- Sổ danh bạ thuyền viên: bản sao công chứng

- Danh sách thuyền viên: bản sao công chứng

- Bằng cấp của thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên: bản sao công chứng

- Hợp đồng vận chuyển, hóa đơn vận chuyển (nếu có): Bản sao xác nhận

2. Chứng từ về tổn thất:

- Kháng nghị hàng hải: bản chính (xin xác nhận của UBND Xã hoặc Cảng vụ trong vòng 24h kể từ khi xảy ra tổn thất).

- Giấy phép rời cảng (nếu có)

- Báo cáo chi tiết về tổn thất của thuyền trưởng hoặc máy trưởng (nếu tổn thất về máy): bản chính

- Nhật ký hàng hải: Bản sao có xác nhận chủ tàu

- Sơ đồ vị trí tai nạn: bản chính

- Biên bản tai nạn của cơ quan chức năng: bản chính

3. Chứng từ về sửa chữa:

- Báo giá sửa chữa: bản chính

- Hợp đồng sửa chữa: bản chính

- Quyết toán sửa chữa: bản chính

- Hóa đơn sửa chữa: bản sao có xác nhận chủ tàu